W środę 21 lutego uczniowie klas młodszych spotkali się ze strażakami z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas spotkania odbyły się ćwiczenia z zakresu reagowania na zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy. Uczniów klas starszych druhowie przygotowywali do turnieju wiedzy pożarniczej i uczestniczyli w szkolnym etapie turnieju wiedzy pożarniczej.

Wyniki etapu szkolnego: w kategorii klas 2-4 do etapu gminnego zakwalifikowali się – Jan Kałuski, Maja Kałuska i Filip Murawski natomiast w kategorii klas 5-7 do etapu gminnego (po dogrywce) zakwalifikowali się – Nikola Cibor, Julia Rostek i Szymon Kałuski.

Spotkanie ze strażakami