28 lutego do naszej szkoły przyjechali artyści z Krakowa z przedstawieniem profilaktycznym „To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo”. Uczniowie klas 0-IV w zabawowej formie utrwalili sobie zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Przedstawienie było sponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku.

Przedstawienie profilaktyczne