Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA – p. Anita Michalik

ZASTĘPCA – p. 

SEKRETARZ – p. Julia Zawadzka

SKARBNIK – p. Agnieszka Kocon

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA – p. Julia Zawadzka

ZASTĘPCA – p. Gabriela Rostek

SEKRETARZ – p. Katarzyna Borkowska

SKARBNIK – p. Agnieszka Kocon

KOMISJA REWIZYJNA

p. Agata Góral

p. Karolina Cieślińska

p. Anna Marszał


Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Julia Zawadzka – przewodnicząca Rady Rodziców
Edyta Osytek – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Katarzyna Borkowska – sekretarz Rady Rodziców
Agnieszka Kocon – skarbnik Rady Rodziców
Karolina Cieślińska
Renata Grenda
Iwona Murawska
Jolanta Częścik
Monika Rowicka
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Monika Rowicka (klasa 8)
Renata Grenda (klasa 7)
Agnieszka Kocon (klasa 6)
Julia Zawadzka (klasa 5)
Jolanta Częścik (klasa 4)
Edyta Osytek (klasa 3)
Katarzyna Borkowska (klasa 2)
Julia Zawadzka (klasa 1)
Karolina Cieślińska (klasa 0)
Iwona Murawska (przedszkole)
Składy Rad Oddziałowych:
przedszkole: Agata Góral, Justyna Górska, Dorota Madziar
oddział zerówki: Katarzyna Kałuska, Karolina Cieślińska, Katarzyna Kocon
klasa pierwsza: Edyta Wojtyra, Julia Zawadzka, Joanna Myszkowska
klasa druga: Monika Rostek, Katarzyna Borkowska, Małgorzata Jastrzębska
klasa trzecia: Edyta Osytek, Góral Agata, Anna Cibor
klasa czwarta: Jolanta Częścik
klasa piąta: Julia Zawadzka, Aneta Warda, Katarzyna Skibniewska
klasa szósta: Agnieszka Kocon, Górska Justyna, Anna Marszał
klasa siódma: Renata Grenda, Bernarda Piwko, Krystyna Tulwin
klasa ósma: Iwona Częścik, Monika Rowicka, Katarzyna Skibniewska

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Anita Michalik – Przewodnicząca Rady Rodziców
Waldemar Wojtyra – z-ca przewodniczącej
Edyta Osytek – sekretarz
Anna Pecyna – skarbnik
Renata Grenda – Komisja Rewizyjna
Małgorzata Matusik – Komisja Rewizyjna
Dariusz Góral- Komisja Rewizyjna
 Agnieszka Kocon – członek Rady Rodziców
Jolanta Częścik – członek Rady Rodziców
Katarzyna Kałuska – członek Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Agnieszka Kocon (klasa 5)
Waldemar Wojtyra (klasa 0)
Dariusz Góral (klasa 8)
Anita Michalik (klasa 1)
Renata Grenda (klasa 6)
Jolanta Częścik (klasa 3)
Anna Pecyna (klasa 4)
Edyta Osytek (klasa 2)
Małgorzata Matusik (klasa 7)
Katarzyna Kałuska (przedszkole)
Składy Rad Oddziałowych:
przedszkole: Karolina Cieślińska, Katarzyna Kałuska, Iwona Murawska
oddział zerówki: Angelika Tokarska, Edyta Osytek, Joanna Myszkowska
klasa pierwsza: Anita Michalik, Monika Rostek, Katarzyna Borkowska
klasa druga: Joanna Myszkowska, Renata Grenda, Edyta Osytek
klasa trzecia: Jolanta Częścik, Kinga Kowalska
klasa czwarta: Julia Zawadzka, Aneta Warda, Anna Pecyna
klasa piąta: Anna Marszał, Agata Góral, Agnieszka Kocon
klasa szósta: Krystyna Tulwin, Bernarda Piwko, Renata Grenda
klasa siódma: Małgorzata Matusik, Katarzyna Skibniewska, Iwona Częścik
klasa ósma: Marzena Szczechura, Ewa Kałuska, Dariusz Góral

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Agnieszka Kocon                 – Przewodnicząca Rady Rodziców
Anita Michalik                       – z-ca przewodniczącej
Jolanta Częścik                   – sekretarz
Ewa Kałuska                       – skarbnik
Renata Grenda                    – Komisja Rewizyjna
Monika Rowicka                   – Komisja Rewizyjna
Edyta Osytek                       – Komisja Rewizyjna
Sylwia Królak                       – członek Rady Rodziców
Iwona Częścik                     – członek Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Agnieszka Kocon (klasa 4)
Sylwia Królak (klasa 0)
Iwona Częścik (klasa 6)
Anita Michalik (przedszkole)
Renata Grenda (klasa 5)
Jolanta Częścik (klasa 2)
Monika Rowicka (klasa 3)
Edyta Osytek (klasa 1)
Ewa Kałuska (klasa 7)
Składy Rad Oddziałowych:
przedszkole:Waldemar Wojtyra, Katarzyna Skibniewska, Katarzyna Kałuska, Anita Michalik
oddział zerówki: Anita Michalik, Sylwia Królak, Edyta Kałuska, Anna Strąk
klasa pierwsza: Joanna Myszkowska, Renata Grenda, Edyta Osytek
klasa druga: Jolanta Częścik
klasa trzecia: Dariusz Zawadzki, Iwona Częścik, Aneta Warda, Monika Rowicka
klasa czwarta: Anna Marszał, Agata Góral, Agnieszka Kocon
klasa piąta: Krystyna Tulwin, Bernarda Piwko, Renata Grenda
klasa szósta: Monika Rostek, Monika Rowicka, Iwona Częścik
klasa siódma: Marzena Szczechura, Ewa Kałuska, Wiesława Rostek

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Agnieszka Kocon (klasa 3)   – Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Cibor (klasa 0)            – z-ca przewodniczącej
Monika Rowicka (klasa 5)    – sekretarz
Anita Michalik (przedszkole)- skarbnik
Renata Grenda (klasa 4)      – Komisja Rewizyjna
Jolanta Częścik (klasa 1)    – Komisja Rewizyjna
Iwona Częścik (klasa 2)      – Komisja Rewizyjna
Ewa Kałuska (klasa 6)         – członek Rady Rodziców
Składy Rad Oddziałowych:
przedszkole: Andżelika Tokarska, Agnieszka Płachi
oddział zerówki: Edyta Osytek, Anita Michalik, Sylwia Królak
klasa pierwsza: Jolanta Częścik
klasa druga: Dariusz Zawadzki, Iwona Częścik, Monika Warda, Monika Rowicka
klasa trzecia: Anna Marszał, Agata Góral, Agnieszka Kocon
klasa czwarta: Krystyna Tulwin, Marek Tymiński, Renata Grenda
klasa piąta: Monika Rostek, Monika Rowicka, Iwona Częścik
klasa szósta: Agata Trojan, Marzena Szczechura, Ewa Kałuska, Wiesława Rostek