Jadłospisy naszej stołówki

Obiady w szkole i przedszkolu

Jadłospis obiady – Grygrów 02.10.2023 -13.10.2023

Śniadania w przedszkolu (grupa młodsza):

Jadłospis śniadania – Grygrów 02.10-13.10.2023

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICA

Odliczamy kwotę za obiady w przypadku dłuższej nieobecności dziecka (powyżej 3 dni) tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Odliczenie będzie realizowane od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Kontakt telefoniczny – 797-629-098 – intendentka pani Anna Cichocka.

Opłata za wyżywienie w szkole

Nr konta 86 9236 0008 0130 8598 2000 0050

Wpisujemy w tytule:

Imię, nazwisko, klasa, szkoła, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

np.: Jan Kowalski, kl. I, SP Grygrów, obiady za (…………… podać miesiąc)

Odbiorca: Zespół Oświatowy w Grygrowie

Opłata za obiady we wrześniu – 21 x 3,40 zł = 71,40 zł

Ważne – opłatę za obiady wpłacamy z góry za dany miesiąc tj. do ostatniego dnia miesiąca go poprzedzającego (np. za październik należy dokonać opłaty do 30 września itd.).

Za wrzesień płacimy do 5 września.