Tuż przed wakacjami w naszej szkole odbywa się dużo działań profilaktycznych. Panie K.Maleszewska i E.Borkowska zorganizowały kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”. Pani Agata Kłusek (pracowniczka przychodni CELMED) przeprowadziła pogadankę profilaktyczną na temat problemów współczesnej młodzieży w kontekście używek (szczególnie e-papierosów). Uczniowie klas 6 i 7 wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym przeprowadzonym przez funkcjonariuszy policji. Podczas szkolnego festynu rodzinnego został przeprowadzony konkurs profilaktyczny. Natomiast wychowawcy klas omówili ze swoimi uczniami zagadnienia związane z „bezpiecznymi wakacjami”.

Działania profilaktyczne w szkole