Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W dniu 11 czerwca w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy  Umysł. Lekcje profilaktyczne w klasach: 0-III zostały przeprowadzone przez panią Ewelinę Borkowską, natomiast lekcje w klasach IV-VI oraz w klasie VII przez panią Karolinę Maleszewską. Tegorocznej edycji kampanii towarzyszyło hasło  „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł na rok szkolny 2023/2024 została przygotowana specjalnie z myślą o edukacji uczniów w zakresie samoakceptacji, jako klucza do zrozumienia siebie i własnych emocji oraz promocji konstruktywnych postaw związanych ze zdrowym stylem życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, takich jak: picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy stosowanie przemocy.

Zajęcia odbyły się w trzech różnych grupach wiekowych. W ramach zajęć uczniowie wykonywali karty pracy przygotowane przez autorów kampanii, pracowali indywidualnie oraz grupowo. Na zakończenie uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursach. Prace można przynosić jeszcze do 30 czerwca. Powodzenia!

Karolina Maleszewska

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”