Prosimy zapoznać się z treścią załączonego zestawienia rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce elektrośmieci. Zbiórka będzie trwać do 3 czerwca. Sprzęt należy dostarczyć do szkoły i złożyć w wyznaczonym miejscu. Środki pozyskane ze zbiórki dostarczonego sprzętu zostaną przeznaczone na cele szkolne.

Zbiórka elektrośmieci