W roku szkolnym 2022/2023 kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” towarzyszy hasło „Rosnę zdrowo!”. Kampania jest wsparciem merytorycznym podczas realizacji szkolnych programów dotyczących profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W ramach kampanii autorzy programu zapewnili bogactwo materiałów: scenariusze zajęć dla nauczyciela, karty pracy i konkursy dla uczniów oraz ulotki dla rodziców.

Zajęcia w ramach kampanii poprowadziła pani Karolina Maleszewska. Uczniowie pracowali z różnymi kartami pracy  odpowiadającymi ich grupie wiekowej: I-III, IV-VI oraz VIII. Tegoroczne edycja kampanii miały na celu:

– przekazanie informacji i wiedzy o zdrowym odżywianiu;

– podniesienie świadomości wartości aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży;

– uświadomienie wpływu zdrowego trybu życia na codzienne funkcjonowanie;

– nauka sposobów wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej.

Kampania – Zachowaj Trzeźwy Umysł